Tung đồng xu


Tung đồng xu

Tung một đồng xu lên không trung và chọn cách giải quyết vấn đề tùy thuộc vào việc nó là mặt ngửa hay mặt sấp. Đó là một phương pháp ngẫu nhiên đơn giản và công cụ mô phỏng hoạt ảnh tung đồng xu ngoài đời thực với mặt màu vàng là có và mặt màu xám là không. Xác suất xuất hiện mặt ngửa và mặt sấp là 50%.

Hoàn toàn ngẫu nhiên

Ngôn ngữ