Bánh Xe May Mắn

YES

Đóng

Bánh Xe May Mắn

Đây là một bộ chọn ngẫu nhiên, một phiên bản web của một trò chơi roulette phổ biến, giúp bạn chọn một tên ngẫu nhiên. Đôi khi chúng tôi cần chọn người chiến thắng may mắn cho một sự kiện hoặc trò chơi, vì vậy chúng tôi có thể sử dụng công cụ này để giúp bạn thực hiện lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên.
1. Trước hết, bạn cần thay đổi tên của tất cả những người tham gia trong hộp chỉnh sửa bên cạnh bánh xe roulette và chương trình sẽ tự động hiển thị tên bạn đã thêm phía trên bánh xe roulette.
2. Bạn có thể chọn các tính năng như sắp xếp ngẫu nhiên và có muốn hiệu ứng âm thanh hay không.
3. Sau đó, nhấp vào nút ở giữa bánh xe roulette để bắt đầu lựa chọn ngẫu nhiên.
4. Bánh xe sẽ bắt đầu quay và cuối cùng, chương trình sẽ chọn ngẫu nhiên một tên để hiển thị trong cửa sổ bật lên.
5. Trong cửa sổ bật lên, bạn có thể chọn xóa tên hoặc đóng cửa sổ bật lên. Xóa sẽ xóa tên khỏi danh sách và khỏi bánh xe.
6. Người may mắn được chọn ngẫu nhiên mỗi lần sẽ xuất hiện trong hộp chỉnh sửa thứ hai.

Giới thiệu về quyền riêng tư

Công cụ roulette này không lưu và tải lên bất kỳ nội dung nào do người dùng thêm vào, mọi thứ chạy cục bộ thông qua JS.

Cái này có miễn phí không?

Có, nó hoàn toàn miễn phí và bạn có thể sử dụng nó trên mọi thiết bị của mình.

Hoàn toàn ngẫu nhiên

Ngôn ngữ