Trình tạo mật khẩu ngẫu nhiên

~

Trình tạo mật khẩu ngẫu nhiên

Đây là một công cụ tạo mật khẩu ngẫu nhiên. Đôi khi mật khẩu của mọi người quá đơn giản và dễ bị bẻ khóa, trong khi mật khẩu được tạo ngẫu nhiên có thể tăng cường tính bảo mật của mật khẩu và khiến mật khẩu khó bị bẻ khóa hơn, giúp cuộc sống trực tuyến trở nên an toàn hơn. Chương trình này chạy hoàn toàn cục bộ, vì vậy xin vui lòng sử dụng nó.

Làm thế nào để sử dụng nó ?

1. Bạn cần nhập số lượng được tạo cũng như độ dài được tạo, ví dụ: yêu cầu mật khẩu là 6 chữ số thì chúng ta cần nhập độ dài là 6 và 6.
2. Sau đó, chúng ta cần chọn có bao gồm số, chữ cái và các ký hiệu đặc biệt hay không. Check tức là kết quả tạo ra sẽ bao gồm chúng, không check sẽ không chứa.
3. Nhấn vào nút Generate và kết quả sẽ hiển thị bên dưới

Hoàn toàn ngẫu nhiên

Ngôn ngữ