Bộ chọn ngẫu nhiên

Bộ chọn ngẫu nhiên

Đây là Bộ chọn ngẫu nhiên giúp bạn chọn ngẫu nhiên một mục từ danh sách có thể được sử dụng để rút thăm những người may mắn chiến thắng. Kết quả của chương trình này là hoàn toàn ngẫu nhiên và bạn có thể điền vào bất kỳ mục nào trong danh sách, đó có thể là giải thưởng hoặc tên.
1. Trước khi sử dụng, vui lòng đảm bảo nhập danh sách tên sẽ được chọn ngẫu nhiên vào ô nhập liệu.
2. Sau đó nhập số người may mắn bạn cần chọn.
3. Nhấn nút Chọn, sau đó chương trình sẽ tự động chọn ngẫu nhiên theo số lượng người may mắn đã xác định.

Hoàn toàn ngẫu nhiên

Ngôn ngữ